nedeľa 30. júna 2013

#smday

Cez sociálne médiá sa ku mne donieslo, že dnes je Svetový deň sociálnych médií. Ako správny sociálny medik, alebo aspoň taký pseudo, by som mal venovať tejto udalosti zopár riadkov. Moja bakalárska práca sa venovala SM, bude sa im venovať i tá diplomová a môj najbližší potencionálny projekt sa ich viac ako len dotýka.

Na sociálnych médiach mám rád to, že umožňujú ľahký prístup k informáciam (textom, obrázkom, videám), ktorých zdrojom sú bežní smrteľníci ako som ja sám + možnosť prezentovať svoje myšlienky bez nutnosti vyárendovania si stĺpika v regionálnych novinách, natlačenia sa do televíznej reportáže a pod. Na SM sú si všetci rovní a záleží len na šikovnosti každého jedného jedinca ako ich využije vo svoje (ne)prospech.

Na druhej strane sa mi znepáčila hromada informácií, ktoré užívateľ SM pasívne konzumuje bez toho, aby z nich vyvodil istý záver, kedy prijíma pravdu a realitu tak ako mu je ponúknutá, povrchne bez hĺbovej analýzy a hľadania súvislostí, kedy sa vyžíva v bezhraničnej kreativite iných ľudí bez schopnosti prispieť niečím svojím. A vedzte, že sa to týka aj mňa, vie to byť frustrujúce.
v 2014 oslavujem

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára